Projekční činnost

Komplexní projekční činnost v oboru pozemních staveb - stavby pro bydlení (rodinné domy, bytové domy, rekreační stavby), stavby občanské vybavenosti a ostatní stavby. Zpracujeme libovolné stupně projektové dokumentace:

 

- studie stavby včetně vizualizace (návrh stavby)

- projektová dokumentace pro územní řízení (DUR)

- projektová dokumentace  pro stavební povolení (DSP)

- projektová dokumentace pro výběr zhotovitele

- projektová dokumentace  pro provedení stavby

- zaměření stávajícího stavu objektu a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

- dokumentace bouracích prací

 

Veškerá dokumentace je zpracována podle Stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) a s ním souvisejícími vyhláškami – zejména Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.

 

 

Inženýrská činnost

-zajištění potřebných vyjádření pro územní řízení a stavební povolení – vyjádření správců sítí inženýrské infrastruktury a dotčených orgánů státní správy

-zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení

 

Vyhledávání

Kontakt

Ing. Monika Baráková Chelčického 17
Svitavy
568 02
tel: 607 672 506